Where dreams 
come true

WorkStudio har ett nära samarbete med Järvaskolan i Kista. En högstadieskola som startade 2016 för barn i ett socioekonomiskt utsatt område strax norr om Stockholm. Skolan startade för att man såg ett akut behov av en ny skolmodell som tar ett större ansvar för barns hela utveckling i utsatta områden.

Syftet med samarbetet är vi som rekryteringskonsulter på WorkStudio ska coacha, utbilda och inspirera eleverna på Järvaskolan. Vi ska ge dem verktyg för att kunna söka jobb, öva i intervjuteknik, öppna dörrar till kommunikationsbranschen samt inspirera eleverna till yrken dem inte visste fanns. WorkStudio och ledningen på Järvaskolan kommer även starta ett nätverk med chefer inom kommunikationsbranschen i syfte att utbilda och inspirera till att skapa en mer jämlik arbetsmarknad.

Skolans vision är att skapa en värld där alla barn får gå i en bra och trygg skola. En skola som har höga förväntningar på sina elever och som inspirerar elever till gränslösa drömmar och motiverar till högre studier.

På kort tid har Järvaskolan lyckats skapa goda studieresultat och elever som känner sig trygga och trivs i skolan. Framgångsfaktorerna är bla att man lyckats att skapa en stark gemenskap bland elever och lärare samt nära relationer till elevernas familjer. Skolan har en hög bemanning och närvaro i klassrummen. Man har lyckats rekrytera lärare som brinner för Järvaskolans vision. Skolan arrangerar även många aktiviteter efter skoltid (eftermiddagar, helger och lov) för att knyta an eleverna till skolan. Man jobbar också nära arbetslivet och näringslivet för att tydliggöra möjliga studievägar och yrkesvägar för barnen. Skolan arbetar mycket med att stärka elevernas självkänsla, ge dem trygghet och få eleverna att se sin fulla potential – våga drömma stort.

WorkStudios samarbete med Järvaskolan är långsiktigt och djupt förankrat i vår värdegrund, vilket är att engagera oss i samarbeten och projekt som är ”viktigt på riktigt”.

WorkStudio coachar, utbildar och inspirerar eleverna på Järvaskolan. Vi ger dem verktyg för att kunna söka jobb, övar i intervjuteknik, öppnar dörrar till kommunikationsbranschen samt inspirerar eleverna till yrken dem inte visste fanns. Alla som arbetar på WorkStudio är djupt engagerade i skolan och vårt engagemang i Järvaskolan är något som vi brinner för.

Tillbaka