Integritetspolicy

Vi på WorkStudio är måna om att kunna erbjuda total transparens, både i hur vi arbetar och hur vi hanterar personlig information om kandidater anslutna till vårt nätverk. I denna integritetspolicy berättar vi hur och varför vi samlar in, behandlar och sparar dina personuppgifter samt redogör för dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som privatperson. Som huvudregel behandlar Bolaget personuppgifter med den registrerades samtycke, efter att den registrerade informerats av behandlingen.

Personuppgiftsansvar

WorkStudio Interim & Recruitment Sweden AB (Bolaget), organisationsnummer: 559155-2467, Kungsgatan 5,111 43 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som samlats in genom denna webbplats. Bolagets behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”)

  • Är medveten om hur och varför vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
  • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan samtycke).
  • Kan uppdatera och/eller ändra dina uppgifter. På begäran kan bli glömd ur systemet, vilket innebär att all personlig information om dig raderas.
  • Kan få alla lagrade personuppgifter utlämnade till berörd part.
  • Hanterar dina personuppgifter med full sekretess samt lagrar dem säkert. Vi lämnar inte ut till tredje part utan att du informeras om hur och varför samt uttryckligen godkänner detta. Vi lämnar inte ut till tredje part utan att du informeras om hur och varför samt uttryckligen godkänner detta.

När lagrar vi personuppgifter

Personuppgifter lagras så länge du godkänt det. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den rekryteringstjänst du samtyckt till, antingen genom att söka enskilda jobb eller genom att ansluta dig till vårt nätverk. För vissa sökande genomför vi intervjuer, tester, och referenstagning. Vi använder även dina personuppgifter för att förbättra vår tjänst och tillhandahålla service till dig för att tex bjuda in till event och seminarier samt för att delta i undersökningar. 

WorkStudio använder Linkedin i vissa rekryteringsprocesser. Dina personuppgifter kan därför komma att förmedlas över Linkedin om du har ett aktivt konto på Linkedin.
 

Ändamålen med behandling

För att WorkStudio ska kunna erbjuda en jobbsökningsplattform baserad på ditt samtycke behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: ditt namn, e-postadress och övriga personuppgifter som ges i samband med din ansökan, dvs CV-dokument och andra ansökningshandlingar. Detta inkluderar kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön samt tidigare erfarenheter.

Bolaget behandlar personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med den registrerade. Bolaget behandlar vidare personuppgifter för att matcha den registrerade med lämpliga tjänster och för att bedöma den registrerades lämplighet för tjänster som denne sökt. Bolaget kan inte tillhandahålla sina tjänster utan att behandla personuppgifter.

E-post, SMS och annan elektroniskt buren kommunikation omfattas av GDPR. Personuppgifter förekommer i sådan kommunikation redan genom att avsändaren är känd. Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller annan form av kommunikation behandlar vi kommunikationen och informationen däri för att besvara din förfrågan, hantera ditt klagomål och liknande. Vi kan också komma att skicka e-post och annan kommunikation till dig under vårt utförande av tjänster till dig.

Vi behandlar dina personuppgifter för administrering av din ansökan samt för att informera dig om rekryteringsprocessens status. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till det företag som erbjuder tjänsten om vi bedömer att din ansökan är intressant. 
 

Att ge/dra tillbaka medgivande

När du söker enskilda jobb eller ansluter dig till vårt nätverk måste du samtycka för att vi ska kunna hantera och lagra dina personuppgifter. Detta är frivilligt och du kan när som helst begära att bli avregistrerad från vårt nätverk och då raderas alla personuppgifter från vårt system. Detta gör du genom att maila oss på info@workstudio.se.
 

Att uppdatera sina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på info@workstudio.se.

Att bli glömd

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info@workstudio.se. Skriv ”Radera” i ämnesraden.
 

Att få sina uppgifter utlämnade

För att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig här du av dig till oss på info@workstudio.se. Vi skickar då snarast alla uppgifter vi har lagrade till dig.
 

Tredjepartsinformation

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar bara personuppgifter med leverantörer samarbetspartners som möjliggör tillhandahållandet av vår tjänst. Dina personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs av lag eller myndighetsbeslut.
 

Bevarande av personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras av oss så länge som vi behöver dem för ändamålen. När du samtycker till att vi bearbetar dina personuppgifter lämnar du samtycke till behandling till dess att du ber oss radera dina uppgifter. Det är helt frivilligt att lämna samtycke och om du väljer att inte göra det kommer dina uppgifter att raderas.

Eftersom vår bearbetning grundar sig i ditt samtycke kan du när som helst kontakta oss om du inte längre vill att vi ska behandla dina uppgifter.

Kontakt

Vänligen kontakta Jessica Grip för frågor om integritet och hantering av personuppgifter. jessica.grip@workstudio.se.