Emma Liwergren, HR chef – Sneakersnstuff, Kalitsa Calendralis, Global Operations Manager Identity - H&M, Mariana Sundin, Chief HR Officer - Zound Industries, Frida Asante, Global Operations Manager Women - H&M, Linda Woodford, Group Manager H&M Studios - H&M, Helya Riazat, Rektor – Järvaskolan, Raisa Räisänen, Chief Marketing Officer - IDEAL OF SWEDEN, Johanna Herrman, Chef marknad och kommunikation - Länsförsäkringar Stockholm, Rasmus Bjurström, VD - Forsman & Bodenfors Daily, Emily de Piro, Partner – WorkStudio, Jessica Tan, HR Country Lead - Hewlett Packard Enterprise, Manel Rodrick, Development Leader – Järvaskolan, Roshanak Fatahian, Co-founder - All of us.

Nätverket – Diversify or die

Tillsammans med landets bästa språkrör inom mångfald, inkludering och lika villkor för alla vill vi nu bjuda in dig till årets nätverk för kommunikationsbranschen. Syftet är att tillsammans med chefer bygga en framtida bransch som välkomnar alla oavsett kön, ålder och bakgrund.

Nätverket är tillgängligt för chefer som arbetar med marknadsföring och kommunikation och som har personalansvar. Nätverket kommer att fungera som en injektion av ny kunskap från dem bästa i ämnet samt ”runda bordet samtal” för att förankra hur det faktiskt ser ut på våra marknads- och kommunikationsavdelningar samt på byråerna idag.

Vi vet att du som chef/ledare besitter kunskap kring ämnet mångfald, inkludering och lika villkor för alla. Trots det fortsätter vår bransch att se likadan ut som den alltid har gjort. Idag är det knappast någon som inte känner till vinsterna med jämställda och inkluderande arbetsplatser, men det kan vara svårt att bryta normer.

Vi lyfter på stenar, diskuterar framgångar och utmaningar i ämnet för dig som chef och vi ger dig stöd och verktyg till att kunna göra mer. Din enda förberedelse inför varje nätverksträff är att fundera på vilka utmaningar du som chef har kring ämnet i fokus.

Som medlem i nätverket vill vi inspirera dig att våga tänka nytt. Vi ger dig inspiration och kunskap i ämnet. Du ger oss en inblick i din vardag. Tillsammans med dig kan vi förändra branschens beteende för alltid.

Innehåll

I medlemskapet ingår fyra halvdagar (08.30 – 13.00) med fokus på mångfald och lika villkor för alla enligt följande:

9/3Makt, möjligheter & ansvar – Deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i intersektionella perspektiv kring makt samt ledarskapets ansvar för en inkluderande organisationskultur. 
6/4Konkreta verktyg för inkluderande ledarskap – Deltagarna bekantar sig med konkreta verktyg för utforskande, synliggörande och nödvändiga förändringsåtgärder gällande marginaliserande och exkluderande strukturer inom den egna organisationen.
11/5Städa hemma först! Skylta sen! – Deltagarna får en fördjupad kompetens om hållbarhet inom kommunikationsbranschen och får konkreta rekommendationer som kan appliceras i organisationens strategiska & operativa arbete.
8/6Ditt ledarskap framåt – Deltagarna får möjlighet att leda sina egna respektive resor framåt mot ett mera hållbart och inkluderande ledarskap.

Nätverket kommer ledas av Helya Riazat, vinnare av Framtidens kvinnliga ledare 2021, Christina Knight, författare och grundare av Mad Women Academy och Emily de Piro, partner på WorkStudio. Nätverket är kostnadsfritt och adressen är Järvaskolan i Kista.

MEDLEMMAR 2022

 • Emily de Piro, Partner – WorkStudio
 • Emma Liwergren, HR chef – Sneakersnstuff
 • Frida Asante, Global Operations Manager Women – H&M
 • Helya Riazat, Rektor – Järvaskolan
 • Jenny E Kaiser, Managing Director/Vice VD – Åkestam Holst
 • Jessica Tan, HR Country Lead – Hewlett Packard Enterprise
 • Johanna Herrman, Chef marknad och kommunikation – Länsförsäkringar Stockholm
 • Kalitsa Calendralis, Global Operations Manager Identity – H&M
 • Linda Woodford, Group Manager H&M Studios – H&M
 • Manel Rodrick, Development Leader – Järvaskolan
 • Mariana Sundin, Chief HR Officer – Zound Industries
 • Raisa Räisänen, Chief Marketing Officer – IDEAL OF SWEDEN
 • Rasmus Bjurström, VD – Forsman & Bodenfors Daily
 • Roshanak Fatahian, Co-founder – All of us