Från Stressat till Produktivitet – En resa med Oskar Eklind

En av de största utmaningarna för marknads- och kommunikationschefer idag är att leverera samma resultat med begränsade resurser. Tydlighet, kommunikation och fokus är avgörande i en tid där möteskulturen och den konstanta strömmen av e-post kan överväldiga. En annan utmaning är behovet av oavbruten fokustid.

Att gå från stressat till produktivitet är en resa som Oskar Eklind, skaparen av Fokuskursen för marknadschefer och deras team, har gjort på ett personligt plan. Hans resa började som Inhousebyråchef på Storytel när en fästingbett förändrade allt sommaren 2019. TBE och hjärnhinneinflammation resulterade bland annat i kronisk hjärntrötthet. En utmaning som blev startpunkten för hans fokus på produktivitet och stresshantering.

”Jag fick lära mig hur jag skulle fördela min energi varje dag för att klara av mitt jobb och skapa rätt förutsättningar för mitt team,” förklarar Oskar om den påverkan sjukdomen hade på hans ledarskap. Erfarenheten blev Oskars mission; att hjälpa team att arbeta bättre tillsammans och undvika onödigt slöseri med tid och energi.

”Jag vet hur körig verkligheten kan vara”, förklarar Oskar. Hans inspiration kommer direkt från den egna erfarenheten av stress och ineffektivitet inom arbetslivet. ”Vår tid och energi är för dyrbar för att slösa bort på dåliga flöden”, tillägger han.

Fokuskursen erbjuder en väg från stress till produktivitet, en resa som börjar med att förstå och anpassa sitt eget flöde för att sedan guida hela teamet mot en effektiv och balanserad arbetsmiljö.

Tips för att gå från stressiga till produktiva arbetsrutiner:

  • Prioritera och planera: identifiera och prioritera de mest kritiska uppgifterna. Fokusera på de aktiviteter som ger mest värde. Skapa dagliga och veckovisa planer för att hålla dig organiserad och undvika överraskningar.
  • Effektiv möteshantering: minska antalet möten och se till att de som hålls är relevanta och produktiva.
  • Projektverktyg: för att spara tid och resurser, ex Notion, Monday eller Asana.
  • Tydlig Kommunikation: skapa tydliga kommunikationskanaler och förväntningar inom teamet för att undvika missförstånd.
  • Fokustid och avbrottshantering: boka regelbundna perioder med oavbruten fokustid för att främja djup koncentration. Minska eller stäng av notiser och skapa en kultur som respekterar fokustid.
  • Sätt upp konkreta och mätbara mål för att hålla teamet fokuserat och motiverat.
  • Delegera arbetsuppgifter: identifiera uppgifter som kan delegeras till teamet, vilket i sin tur ökar förtroendet för dig som chef och ger teamet möjligheten att ta ansvar för specifika områden.

Genom att implementera dessa konkreta tips kan marknadschefer och deras team skapa en mer strukturerad och produktiv arbetsmiljö samtidigt som de minskar stress och ökar välmåendet.

Se alla nyheter