Jonas Cavallin, en erfaren entreprenör och styrelsemedlem i WorkStudio.

I mer än 20 år har Jonas varit en av dem som drivit den framgångsrika kommunikationsbyrån Minnesota Communication, med en specialisering inom event och sponsring. Byrån har etablerat sig som en av landets främsta aktörer inom Brand Engagement och har kunder som SEB, Scania, Ahlsell, Atea, Landshypotek, Fastighetsbyrån med flera.

Jonas långa erfarenhet av att driva företag innebär en värdefull kunskapsbank av affärskritiska beslut och frågeställningar. Dessutom har Jonas i sin roll som konsult arbetat strategiskt med flera kunder inom olika branscher.

”Jag ser det som en inspirerande möjlighet att kunna dela med mig av min kunskap till förmån för WorkStudio. När jag blev tillfrågad att gå med i styrelsen år 2023, träffade jag samtliga ägare och det blev uppenbart att det rörde sig om en mycket engagerad och energisk grupp. Även om jag inte har någon direkt erfarenhet inom rekryteringsbranschen, såg jag att min kompetens inom företagsledning skulle kunna vara av värde och jag kände mig entusiastisk över möjligheten att få följa WorkStudios utvecklingsresa,” uttrycker Jonas.

I dagens ombytliga värld sker förändringar i snabb takt och i ständig ström. Affärsplaner och budgetar behöver kontinuerligt anpassas och det krävs förmåga att fatta beslut baserat på ändrade förutsättningar. I denna dynamiska miljö finns det både möjligheter och utmaningar och med rätt ekonomisk styrning och relevant information underlättas processen för att fatta korrekta beslut.

Jonas påpekar att WorkStudios främsta tillgång ligger i dess personal.

”De besitter omfattande kunskap och har en lång erfarenhet inom branschen. De har också ett brett nätverk av kunder. Jag är djupt imponerad av deras beslutsamhet, engagemang och strävan att ständigt utvecklas och förbättras. Deras deltagande i olika integrationsprojekt, som på sikt kan positivt förändra branschen, utgör en stark inspirationskälla. Att samarbeta med WorkStudio innebär att man tar del av en spännande resa präglad av kontinuerlig utveckling,” konstaterar Jonas.

Se alla nyheter