Resume.se uppmärksammar det nya konsultföretaget med hjärtat i mångfald och inkludering!

WorkStudio är ett nystartat konsultföretag som arbetar med rekrytering, konsultuthyrning och organisationsutveckling inom kommunikationsbranschen. Vi som arbetar på WorkStudio har själva arbetat operativt inom kommunikation och marknad. Därmed har vi en stor branschkännedom och ett gediget nätverk. WorkStudio är ett företag med hjärtat i mångfald och inkludering. Vi vill vara med och bygga en framtida kommunikationsbransch med lika villkor för alla. Vi vill bidra på riktigt till något som är viktigt.

Från Resume:
Vår affärsidé är att fortsätta göra det vi är bäst på, dvs att via rekrytering, konsultuthyrning och organisationsutveckling förmedla de bästa kandidaterna på marknaden genom att matcha rätt kompetens till rätt tjänst och uppdrag, säger Mia Ljunggren. Vi kommer även jobba aktivt med att bli marknadsledande i vår bransch gällande mångfald och inkludering. Vi som arbetar inom rekrytering, är noga med att säga att vi arbetar kompetensbaserat och att varken ålder, kön eller nationalitet spelar någon roll, men trots det ser vi en homogen kommunikationsbransch. Därför har vi allierat oss med några av branschen främsta språkrör inom mångfald och inkludering. Tillsammans kommer vi bygga upp ett nätverk med rekryterande chefer i kommunikationsbranschen för att utmana och inspirera med målet att långsiktigt förändra branschen.

Läs hela artikeln här

Se alla nyheter