Så säkrar du branschens mest eftertraktade jobb.

Den 7 februari publicerade Resumé en artikel om hur du som kandidat säkrar branschens mest eftertraktade jobb. Jessica Grip, Partner på WorkStudio, blev intervjuad i artikeln och gav sin expertis inom området.  Även Lars Rosén, marknadschef på Stadium gav sina spaningar på branschens utveckling och trender när det gäller efterfrågan på viss spetskompetens.

Just nu är efterfrågan stor på kompetens inom taktiskt marknadsföringsarbete, såsom SEO-optimering, Performance Marketing och Marketing Automation-specialister, enligt den undersökning som Resumé tagit fram.

Jessica, bekräftar bilden av Resumés påstående och menar att det märks i kundernas efterfrågan som ofta syftar till att stärka upp inom Performance Marketing, SEO, mätning och analys. Automatiseringen har gått fort och på en marknadsavdelning kan i princip allt digitalt automatiseras och mätas, förklarar Jessica.

– I en roll som ”Content Producer” ingår i dag SEO-kunskap och kompetens i att mäta insatserna. Under det senaste året har det blivit ännu viktigare att kunna bevisa att det man gör ger rätt resultat. Även om rollen är kreativ, krävs det analytisk kompetens.

Andra roller som kommer att efterfrågas under 2024 är produktionsnära tjänster, såsom Produktionsledare och Formgivare. Det är roller som företag både har varslat och gjort om under det senaste året, men som de nu inser att de faktiskt har behov av. Där tror vi att många företag kommer använda sig mer av konsulttjänster, så att det blir lättare att dra upp och ned i bemanningsgrad efter behov.

En annan intressant spaning som Resumé kartlagt genom att gå igenom dagens annonser över lediga tjänster är att endast 2,5 procent av annonserna nämner AI-kompetens, eller att tjänsten kommer innebära arbete med AI. Det förvånar inte Jessica. Hennes bild är att AI kommer explodera under året men att man ännu inte fått med det i sina arbetsbeskrivningar då utvecklingen gått extremt snabbt sista tiden. Hennes bild är att företagen inte hunnit komma fram till hur AI hjälper till att lösa organisationens utmaningar och hur AI kan effektivisera verksamheten.

När det gäller det rådande marknadsläget, tror Jessica att det finns en hel del möjligheter för frilansare. När företag har skurit ner märker de ofta att det uppstått ett glapp som måste täckas upp. Där ligger det i tiden att ta in en konsult och det kan egentligen gälla vilka roller som helst. Många roller kan göras på frilansbasis. Här är vi på WorkStudio starka och har ett stort nätverk av duktiga konsulter som är tillgängliga omgående.

Läs hela artikeln här.

Se alla nyheter