Tillväxten hotas av talangbrist.

Tillväxten hotas av talangbrist – rekryterarna om branschens största utmaningar: ”Är verkligen kandidatens marknad”, är rubriken till Resumés senaste artikel.

Redan 2021 bedömde McKinsey att förmågan att attrahera, utveckla och behålla talang skulle bli den avgörande konkurrenskraften i näringslivet under de kommande decennierna. Analysen skulle visa sig träffsäker. Digitaliseringen har resulterat i en situation där utbudet av talang inte lyckas möta upp mot den efterfrågan som finns av kvalificerade specialister.

Konsekvenserna för glappet mellan efterfrågan och utbud av talanger kan för en byrå resultera i att tillväxttakten uteblir och att bolagen i bästa fall får bli mer selektiva, och i värsta fall tacka nej till nya affärer. För att fortsätta vara intressant och kunna leverera kreativa lösningar som gör skillnad är talangfrågan helt central. Humankapital på reklambyråer är en grundförutsättning för att upprätthålla förtroendet och i förlängningen byråarvoderna. Ofta är människorna byråernas viktigaste tillgång.

Att rekrytera rätt är helt avgörande för företagens utveckling och framgång framåt, intygar Mia Ljunggren, Partner på WorkStudio. Vad vi ser som extra viktigt just nu vid dagens rekryteringar är att:

– Kravprofilenen är väl förankrad internt, både med chef samt med närmaste arbetsgrupp innan en rekrytering startar.

– Prioritera vad som är viktigast i både kompetens och profil – ”allt kan inte vara prio”.

– Våga välja kandidater med bredare bakgrund än övrig personal – främja mångfald så får du en mer dynamisk arbetsplats.

Viktiga framgångsfaktorer för att lyckas attrahera rätt kompetens och få dem att stanna:
– Arbeta aktivt med ert employer branding.
– Bredare rekryteringspool – titta utanför ditt traditionella nätverk.
– Ett mer flexibelt förhållningssätt till hem-/kontorsarbete med ökad grad av valfrihet.
– Vidareutbilda din personal i digital marknadsföring.
– Sätt en långsiktig rekryteringsstrategi utifrån olika scenarier.

Läs hela artikel här.

Se alla nyheter