Vi tar tempen på marknadsbudgeten 2024

Det är dags för marknadsbudget 2024. WorkStudio har tagit pulsen på ett fyrtiotal marknadschefer från olika branscher för att ge en djupdykning i planer och trender.

Det har varit kämpiga år med pandemi, geopolitiska händelser, hög inflation och nu senast turbulensen mellan Israel och Palestina. I år (2023) har vi sett ert fokus på omorganisationer, nya tjänster och en stark inriktning på kostnadskontroll och effektiv produktion.

Så, vad väntar oss 2024?

Inom handel och retail:
Ni har verkligen haft fokus på effektivisering, och 2024 ser ut att bli året då ni fördjupar tjänsterna och specialiserar er. Vi noterar förändringar i marknadsavdelningens roller, kravprofilerna blir mer nischade och även dem specialiserade. Vi ser att efterfrågan på multikonstnärer minskar och behovet av renodlade specialisttjänster ökar och blir viktiga för att bygga rätt team. Fokus ligger nu på digitala specialistroller som, Social Media Manager, Paid Social Specialist, Content Producer, Performance Specialist, SEO specialist, Social Media Manager, SEM Specialist, osv. Marknadscheferna betonar också vikten av en bred mediestrategi och fortsatt satsning på att hyra in konsulter i stället för att anställa.

Inom spel, alkohol och tobak:
Trots rådande konjunktur och global oro verkar denna bransch hålla ställningarna. Ökade marknadsbudgetar för 2024 indikerar tillväxt av nya produkter och tjänster, särskilt online. Konsulter blir en prioritet för dessa sektorer och optimismen råder inför det kommande året.

Fordonsindustrin:
Företag inom fordonsindustrin antar en flexibel marknadsbudget för 2024 med hänsyn till rådande osäkerheter. Ökad satsning på organiskt innehåll i framför allt egna kanaler, men även ett större fokus på kommunikation indikerar en strategisk förskjutning i marknadsföringsstrategin.

Läkemedelsbranschen:
Ni verkar mindre påverkade av konjunkturen och ser en ökad budget för 2024. Fokus ligger på att expandera närvaro i olika mediekanaler, med särskild betoning på konverteringsdrivande aktiviteter och Performance Marketing. Varumärkesbyggande aktiviteter har fått stryka på foten. Sektorn är fortsatt positiv och talar om tillväxt. Konsumenterna är prismedvetna och letar efter erbjudanden. Marknadsföringen skiftar fokus med ökad inriktning på försäljning och kortsiktiga mål. Planeringen sträcker sig 1–3 månader, jämfört med tidigare 6–12 månader.

Telekombranschen:
Upplever nedskärningar, speciellt inom konsumentsegmentet. Däremot förblir B2B-segmentet starkt och budgeten förblir oförändrad.

Byggbranschen:
Utmaningarna står i fokus och ni kämpar för att försvara er marknadsbudget. Ni behöver framför allt försvara investeringar som stärker varumärkeskännedomen, medan den mer kortsiktiga digitala strategin rullar på. En av marknadscheferna berättar att man inte kommer att ersättningsrekrytera under 2024, helt enkelt för att göra besparingar. De tjänster som trots en tuff konjunktur bibehålls är de digitala specialistrollerna såsom SEO och SEM.

Reklambyråer:
Ni håller fast vid befintlig personal och budgetar, fokuserar på stabilitet och att bibehålla befintliga kundrelationer. Tillväxt är inte den högsta prioriteringen för 2024.

Summering och lite tips!

Att satsa enbart på taktisk marknadsföring ger kortsiktiga vinster men underminerar långsiktig varumärkesbyggande. Neddragningar ger möjlighet att vara kreativ och genomföra digitala omställningar för ökad effektivitet. Resultaten från undersökningen visar på olika utmaningar beroende på bransch. Gemensamt för 2023 är det interna fokuset och omorganisation.

Vårt råd till er är att vara modiga, tänka strategiskt och innovativt för att synas och inta en stark position på marknaden. Framtiden är osäker, och flexibilitet i personal, processer och erbjudanden kommer vara avgörande för en framgångsrik framtid. Oavsett vilka utmaningar eller möjligheter som det kommande året bringar är vi övertygade om att företag som kan anpassa sig och agera flexibelt kommer att blomstra.

WorkStudio är här för att stötta er genom dessa skiftande tider. Vi är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom marknad och kommunikation. Oavsett om ni behöver navigera genom osäkerheter eller lyfta er marknadsföring till nästa nivå finns vi här för att stödja er resa. Vi ser fram emot att vara er partner på vägen mot framgång och tillväxt under 2024 och därefter! Vill du veta mer, hör av dig på info@workstudio.se.

Se alla nyheter