Christina Knight, moderator i vårt nätverk: DIVERSIFY OR DIE

Vi på WorkStudio arbetar med rekrytering och konsultuthyrning och är noga med att betona att vi arbetar kompetensbaserat. Varken ålder, kön eller nationalitet spelar någon roll, men trots det ser vi en homogen kommunikationsbransch. För oss är det viktigt att hela branschen tar ett större ansvar.

För att på riktigt vara med och förändra vår bransch har vi bland annat startat ett nätverk tillsammans med landets bästa språkrör inom mångfald, inkludering och lika villkor för alla. Christina Knight är en av två moderatorer till vårens nätverksträffar som startar den 9 mars. Syftet är att tillsammans med chefer bygga en framtida kommunikationsbransch som välkomnar alla oavsett kön, ålder och bakgrund.

Christina Knight har varit verksam i reklambranschen sedan 1986, de första arton åren som copywriter därefter som Creative Director. Christina har blivit en frontfigur för jämställdhet, mångfald och inkludering i kommunikationsbranschen. Hon har också skrivit två böcker om detta – ’Mad Women – A Herstory of Advertising’ och ’Not Buying It – A Guide to a New Era of Advertising’’. 2022 grundade hon ’Mad Women Academy’ för online-utbildningar inom DEI – diversity, equity and inclusion. http://www.madwomenacademy.com/

Varför är det så viktigt med mångfald/inkludering enligt dig? Och vad är mångfald/inkludering enligt dig? 

Det här är en stor och viktig fråga som jag brinner för, men jag ska försöka svara någorlunda kort. Mångfald och inkludering är inget mindre än mänskliga rättigheter; ”vi är födda fria och lika i värde och rättigheter” och att bortse från och inte inkludera individer eller grupper i samhället är helt enkelt ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Men mångfald och inkludering är inte bara en rättvisefråga på individ- eller gruppnivå; det är också en strukturell, samhällelig fråga. All forskning visar att mångfald, bredd, representation och inkludering berikar samhällen och företagande; det ger fler perspektiv och erfarenheter, större innovationsförmåga och kreativitet och leder till bättre lönsamhet. Mångfald och inkludering är med andra ord viktigt, både som en rättvisefråga och en fråga om utveckling och möjligheter på samhällsnivå.

För Christina handlar det om att se, inkludera, möjliggöra, värna om och värdesätta fler perspektiv och erfarenheter så att vi berikar oss, både som människor och samhällen. Och det handlar inte om en numerisk övning, att tillsätta si och så många människor av olika bakgrund och erfarenhet. Det handlar om mycket mer än så; det kräver kunskap och respekt om en ska lyckas med att rekrytera brett och bygga och underhålla kulturer och arbetsplatser som är inkluderande på riktigt; där alla tillhör på riktigt – det är därför vi pratar om ’Equity and Belonging’. Det är en sak att rekrytera mångfald; en helt annan att skapa kulturer och arbetsmiljöer där mångfalden kommer till sin rätt och kan frodas.

Vad är din bild av dagens kommunikationsbransch i form av mångfald/inkludering eller som du väljer att kalla det Equity & Belonging?

Medvetenheten i branschen om att mångfald och inkludering är viktigt har ökat, men kunskapen om varför det är avgörande och hur en går tillväga är inte lika god. Ofta blir insatserna lite ängsliga och ytliga utan att vara långsiktiga dvs utan att riktig tid, budget och kompetens för arbetet finns på plats. Det är bättre än det har varit, men verkligen inte godkänt än.

Christina har stått öga mot öga med branschens tillkortakommanden när det gäller mångfald, inkludering och jämställdhet i flera decennier och har kort och gott tröttnat på att det fortfarande är så illa ställt och att utvecklingen går så långsamt. Hon startade ’Mad Women Academy’ för att hon vill utrusta branschen med lättillgänglig kunskap och konkreta verktyg och metoder för att få igång ett lustfyllt och viktigt förändringsarbete.  Och då är online-utbildningar demokratiska – de är tillgängliga globalt, för alla och till en kostnad som alla kan ha råd med.

Det ska inte finnas något att skylla på – det är bara att sätta igång! Och därefter skörda alla fördelar som kommer med mångfald och inkludering på arbetsplatsen och i livet, menar Christina.

Vad är dina förväntningar på nätverket? 

Jag hoppas vi ska få till ett ärligt, bjussigt utbyte av erfarenheter och frågeställningar där alla frågor och utmaningar kommer upp på bordet, så att vi kan resonera transparent och ärligt tillsammans och lära av varandra. Att det ska vara ögonöppnande och kännas inspirerande, lustfyllt och görligt, hälsar Christina.

Deltagarna i årets nätverksomgång kan förvänta sig ny kunskap, nya förståelse och nya aha-upplevelser som inspirerar och skapar lust till förändring. Samt förstås ett givande utbyte, i något som vi hoppas kan fortsätta som ett förtroligt, generöst nätverk framöver.

Vår första omgång av nätverket blev en sådan succé att platserna till andra omgången som drar igång nu i mars fylldes snabbt. Därför kommer vi att köra en tredje omgång nätverksträffar med nya deltagare till hösten igen. Är du intresserad av att vara med i vårt nätverk? Kontakta oss så bokar vi in ett möte och pratar mer kring detta viktiga ämne. Maila till: emily.depiro@workstudio.se

Läs mer om nätverket här:
https://workstudio.se/natverket-diversify-or-die/

Se alla nyheter